<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">
Build your Business
Interview

Campus-eigenaar en investeerder Marcel Boekhoorn deelt inzichten

Sep 13, 2016 11:20:00 AM. By: High Tech Campus

Marcel Boekhoorn’s hart ligt bij hightech-innovatie. Persoonlijke interesse in hightechbedrijven was voor hem de absolute trigger om in 2012 de Campus te kopen. Als eigenaar van Ramphastos Investments ziet hij de Campus als een lange termijn investering en laat hij het management bewust participeren in de verdere ontwikkeling.

Zijn welbekende credo luidt: “Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.” Lees Marcel’s inzichten over ondernemen, investeren en groeien.

Hoe identificeer je kansen?

Kansen identificeren betekent snel kunnen nadenken, de juiste combinaties maken waarmee je bedrijven sterker maakt. Per geval is dat natuurlijk verschillend. Is het een groeibusiness, biedt het potentie, is het een game-changer? Of is het meer een houtje-touwtje onderneming waar je iets aan vastknoopt om het beter te maken? Met Ramphastos Investments kijken we niet naar specifieke sectoren, maar naar innovatieve bedrijven met wereldwijde potentie. Bedrijven moeten een unieke concurrentiepositie hebben (door product of dienst, een patent of een marktleiderspositie) en groeipotentieel (buy & build, innovatie, nieuwe markten, partnerships). Daarnaast moeten ze inspelen op een sterke onderliggende trend, zoals de vergrijzende bevolking, privacy & security, out-of-home of e-business.”

Hoe identificeer je luchtbellen?
“Maandelijks krijgen wij zo’n 200 deals voorgelegd. Daaruit maken we een selectie. Van de ondernemers verwacht ik dat ze snel en in gewoon Nederlands hun verhaal kunnen vertellen. Ik ben groot voorstander van de KISS-methode: Keep It Simple, Stupid. Geen duimdikke businessplannen, maar een sterk basisverhaal op een A4. Kunnen ze dat niet, dan ben ik na 5 minuten wel klaar. Uit beleefdheid schenk ik dan nog een kop koffie in, maar dan heb ik m’n besluit al genomen.”

Wat is het geheim van investeren?
“Ik ben een ondernemer-investeerder. Investeren zie ik nooit los van ondernemen. Het juiste management is daarbij het belangrijkste. Ik zeg altijd: bij elke goeie vent, regel ik een goeie tent! Je kunt nog zoveel geld in een bedrijf steken, maar als je geen goed management hebt, dan is het water naar de zee dragen. Ik voel me een people manager, dat vind ik ook leuk om te doen. Natuurlijk kijk ik heel goed naar de onderliggende cijfers en trends die van invloed zijn om een bedrijf voor de langere termijn beter en groter te kunnen maken. En niet te vergeten creativiteit en lef: deze eigenschappen zijn nodig om echt wat toe te voegen voor de toekomst van zo’n onderneming. Iets bedenken wat de ander niet kan bedenken en dat ook realiseren.”

Welke sterkten moet je als bedrijf beslist ontwikkelen?
“Dat is heel eenvoudig: weet wat je USP’s zijn als organisatie en wat niet. Die dingen waar je echt goed in bent, moet je perfectioneren. Die zaken waar je minder goed in bent, moet je aanpakken. Stop ermee of haal er anderen bij die daar juist hun sporen in hebben verdiend en die dat voor je opvangen. Dat geldt overigens zowel voor bedrijfsprocessen als voor mensen.”

Welke competenties zijn absoluut noodzakelijk om succes te hebben?
“Als ondernemer heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen, intuïtie en creativiteit nodig. Risico durven nemen, is ook zo’n eigenschap. Ik stap ergens in om te ondernemen en het liefst voor de lange termijn, dus dan moet je ook stevige fundamenten kunnen leggen, om lang en succesvol op door te kunnen bouwen.”

Wat is het grootste gevaar voor groeiende bedrijven?
“Gebrek aan focus. Makelaars hebben het over locatie, locatie, locatie. Ik zeg: strategie, strategie, strategie. Altijd blijven focussen, laat je niet afleiden door de waan van de dag. Niet zwabberen. En zorg steeds voor voldoende reserves om je groei te kunnen financieren. Hierdoor blijf je wendbaar en kun je nieuwe dingen oppakken. Zo hebben we er op de Campus voor gekozen om startup-activiteiten te stimuleren en faciliteren. Dat doen we ondermeer met bedrijfsverzamelgebouwen en accelerator-programma’s zoals HighTechXL. Dat levert aantrekkingskracht op voor een interessante doelgroep en is goed voor de sfeer. Tussen de jonge innovatieve clubjes zitten immers beloftevolle bedrijven. Als zij succes hebben, hebben wij dat ook!”

 

 

 

High_Tech_Campus_Eindhoven_luchtfoto.jpg

 

Wat zijn de belangrijkste lessen die u leerde als ondernemer?
“Van mijn eerste faillissement heb ik veel geleerd. Sindsdien zoek ik altijd goede managers, want ondernemers zijn niet altijd de beste managers. Ik ga nagenoeg altijd voor een meerderheidsaandeel. Bovendien storten we maar één keer geld in plaats van het constant bijstorten van kleine beetjes. Ik heb ook geleerd om eerder los te laten, indien nodig m’n verlies te pakken. Focussen op het doel, met hulp van de beste vaklui. En mijn belangrijkste les in dit rijtje: timing is alles.”

De Campus
Voor Philips was de verdere ontwikkeling van High Tech Campus Eindhoven geen kernactiviteit en dus was het zoeken naar een onafhankelijke partij om het aan over te dragen een logische stap. De Campus zou destijds worden verkocht aan een partij die het uiteindelijk niet kon betalen, daardoor kon ik een mooie deal uitonderhandelen. Dit was voor ons op dit gebied echt een once in a lifetime deal. Weet dus op de juiste tijd op de juiste plek te zijn. Als kloppend innovatiehart van Brainport heeft de Campus een unieke positie in de markt en meer dan voldoende internationaal groeipotentieel voor de langere termijn. Het is niet alleen burgemeester en ambassadeur Rob van Gijzel die dat steeds met veel elan onder de aandacht bracht, het is ook echt zo. Mooi om zo’n kans met beide handen aan te kunnen grijpen.”

Over Marcel Boekhoorn
Marcel Boekhoorn startte zijn carrière bij Deloitte & Touche, waar hij in 1991 als register accountant de jongste partner ooit werd. In 1994 richttij hij Ramphastos Investments N.V op. Door zich te focussen op waardecreatie en marktleiders wisten Marcel en zijn team keer op keer succesvolle exits te realiseren. Voorbeelden zijn: Bakker Bart, Cocachoc, Boemer Groep, Novaxess , Telfort, Motip Dupli en Sim Industries.

 

 

Free updates direct to your inbox?  Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and  Events Receive newsletter  
High Tech Campus
High Tech Campus


info@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×