<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">
Build your Business
Interview

High Tech Podcast #6 - Waarom soft skills het verschil maken in je bedrijf

Nov 19, 2018 11:13:21 AM. By: Ingelou Stol

In deze High Tech Podcast ontdekken interviewer Ingelou Stol en Folkert Huysinga van Hearttarget hoe belangrijk soft skills zijn voor een bedrijf, en waarom.

Praktisch de helft van alle studenten die net is afgestudeerd, heeft flink wat zelfvertrouwen aan het begin van hun carrière. Maar toch vindt ruim dertig procent van hun managers dat ze iets missen: ‘soft skills’ Je kunt technisch gezien enorm zijn in wat je doet, maar je onderscheid jezelf op de manier waarop je dat doet. 

Free updates direct to your inbox?  Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and  Events Receive newsletter  
Ingelou Stol
Ingelou Stol

Communications Manager
ingelou.stol@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×