<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">
Build your Business
Interview

High Tech Podcast #8: Hebben we straks allemaal een digital twin van ons lichaam?

Mar 28, 2019 11:42:22 AM. By: Ingelou Stol

Digital Twin, een digitale kopie van een machine, een stad of zelfs van jou, als mens. Dat klinkt nogal sciencefiction, maar volgens onderzoeksbureau Gartner is dit één van de belangrijkste trends van de toekomst. Over een paar jaar bestaan er volgens Gartner miljarden digitale tweelingen.

Driekwart van alle bedrijven die te maken hebben met internet of things, heeft of wil een digital twin. Maar waarvoor kun je het gebruiken? Hoe werkt het? En hebben we straks allemaal echt een digitale tweeling van ons lijf?

In deze High Tech Podcast praat interviewer Ingelou Stol met John Baekelmans (managing director van onderzoeksinstituut imec) en Chris van Hoof (senior director Connected Health Solutions bij imec) over de evolutie en revolutie van Digital Twin. 

Ook te vinden via iTunes en Spotify.

Free updates direct to your inbox?  Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and  Events Receive newsletter  
Ingelou Stol
Ingelou Stol

Communications Manager
ingelou.stol@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×