Build your Business
Interview, Press Release

Nieuw regeerakkoord: meer aandacht voor Brainport Eindhoven en high tech

Oct 10, 2017 3:49:47 PM. By: Paul van Son

Het nieuwe kabinet Rutte III presenteerde dinsdag het regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst'. Hierin staan een aantal maatregelen die invloed hebben op de (economische) positie van Brainport Eindhoven en de high tech sector. Zo is er de toezegging dat de Mainport-status van Brainport verder wordt uitgewerkt met de regio. Managing Director Frans Schmetz van High Tech Campus Eindhoven: "De signalen in dit regeerakkoord zijn positief."

Het kabinet, bestaand uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maakte onder meer bekend dat het topsectorenbeleid wordt voortgezet, met meer focus op economische kansen die passen bij de drie grote maatschappelijke thema's: 

 • Energietransitie/duurzaamheid
 • Landbouw/water/voedsel
 • Quantum/hightech/nano/fotonica

Schmetz: "De bedrijven in Brainport Eindhoven bieden met hun technologie oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar de wereld voor staat. Daarom is het goed dat het nieuwe kabinet een revolutionaire technologie als fotonica expliciet noemt. Eindhoven loopt hierin wereldwijd voorop, met de TU/e, brancheorganisatie Photon Delta en bedrijven als SMART Photonics en EFFECT Photonics . Die voorsprong moeten we zien uit te bouwen. Daar profiteert uiteindelijk heel Nederland van."

Extra geld voor toegepast onderzoek
Het kabinet zegt ook 200 miljoen euro per jaar extra toe voor toegepast onderzoek. "Op onze Campus zijn onderzoeksinstituten als Holst Centre en Solliance gevestigd. Zij houden zich bezig met toegepast onderzoek. Deze instituten zijn een belangrijke partner voor veel bedrijven in onze regio en ver daar buiten. Hun aanwezigheid van deze top technologie-instituten is vaak zelfs een reden voor internationale bedrijven om hun R&D of andere bedrijfsactiviteiten hier te vestigen."

Brainport Mainport
Het kabinet doet daarnaast de toezegging dat de Mainport-status van Brainport Eindhoven samen met de regio verder uitgewerkt wordt. "Een logische toezegging", stelt Schmetz. "Maandag nog kwam het bericht naar buiten dat Brainport wederom de belangrijkste aanjager van de Nederlandse export is. Het is hoog tijd dat 'Den Haag' de waarde van deze regio ook vertaalt in middelen om bijvoorbeeld bereikbaarheid en vestigingsklimaat te verbeteren. Maatregelen worden nog niet concreet beschreven in het regeerakkoord. We blijven dit proces kritisch volgen."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

presentatie-regeerakkoord.jpg

Een overzicht met enkele passages uit het regeerakkoord:

 • In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet.
 • Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek.
 • Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en quantum/hightech/nano/fotonica.
 • De mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.
 • ESTEC in Noordwijk is de grootste locatie van het European Space Agency. Gezien het grote belang voor het internationaal aanzien van de Nederlandse hightech-industrie zet het kabinet - zonodig met middelen uit de regionale envelop - in op behoud van deze locatie,.
 • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat.
 • Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid.
 • Om de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen zal het kabinet zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.

Klik hier voor het volledige regeerakkoord.

Free updates direct to your inbox? Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and Events Receive newsletter  
Paul van Son
Paul van Son

Marketing Manager
paul.van.son@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×