<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">
Build your Business
News

Philips verlengt huurovereenkomst High Tech Campus tot 2032

Apr 25, 2018 9:07:33 AM. By: Ingelou Stol

Philips verlengt de huurovereenkomst van zijn drie hoofdgebouwen op de High Tech Campus tot 2032. Daarmee blijft het bedrijf de belangrijkste huurder van het bedrijventerrein waarvan Philips zelf de oprichter is.

Read in English? Click here

Hans de Jong, President Philips Nederland, benadrukt het belang van de High Tech Campus voor Philips: “De High Tech Campus is uitgegroeid tot een buitengewoon belangrijke broedplaats voor nieuwe ideeën. Voor ons is het de ideale plek om, in samenwerking met anderen, de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en producten te versnellen. Wij investeren jaarlijks wereldwijd 1,7 miljard Euro in Research & Development, waarvan ruim 630 miljoen Euro op de High Tech Campus. In 2017 leverde dat in totaal 1.733 nieuwe patentaanvragen op.”

Voor Frans Schmetz, directeur van de High Tech Campus, is de verlenging een belangrijk signaal: “Het commitment van Philips voor zo’n lange termijn zegt alles over de rol en duurzaamheid van ons hightech ecosysteem. Dat geeft ook vertrouwen voor de andere campusbewoners, de garantie van de aanwezigheid van Philips geeft ook houvast voor hun toekomst.”

HTC_June2017_Raats-8049-1

Continue investeren in succes
Philips blijft investeren in het succes van de High Tech Campus. In de drie hoofdgebouwen (HTC-33, -34, en -36) komen verschillende disciplines van Philips bij elkaar, zoals: Research, Design, en Innovation Services.

In de Brainport Regio Eindhoven is daarmee een krachtig cluster ontstaan, gespecialiseerd in (digitale) gezondheidstechnologie. In dit cluster werken multidisciplinaire teams samen aan digitale zorginnovaties voor nationale en internationale ziekenhuizen.

Deze teams richten zich onder andere op softwareontwikkeling, onderzoek en design. De teams werken hierbij nauw samen met hun klanten. Dit leidt tot directe samenwerking, kennisuitwisseling, en een hoge innovatiesnelheid. Om hiervoor de perfecte omstandigheden te creëren is gebouw HTC-36 vanbinnen volledig gerenoveerd.

HTC_June2017_Raats-3065-1

High Tech Campus, de slimste vierkante kilometer van de wereld
In 2012 is de High Tech Campus door Philips verkocht om het voor andere bedrijven makkelijker te maken zich ook op het terrein te vestigen om daarmee een ecosysteem van open innovatie te creëren.

Dankzij de aanwezigheid van top technologische bedrijven, zoals Philips, ASML, IBM, Intel en Shimano, is de High Tech Campus uitgegroeid tot de slimste vierkante kilometer van de wereld. In totaal zijn er meer dan 160 verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen gevestigd. Gezamenlijk bieden deze bedrijven werkgelegenheid aan ruim 11.000 onderzoekers, productontwikkelaars en (startende) ondernemers.

Philips huurt in totaal 85.190m², verdeelt over elf gebouwen. Hiermee voorziet het bedrijf in de huisvesting van ruim 4.100 werknemers.

Gerenommeerde, internationale zakenbladen, zoals Financial Times, Fortune en Forbes, roemen de High Tech Campus als een van de beste locaties ter wereld voor de ontwikkeling van nieuwe technologie, waaronder gezondheidstechnologie, fotonica, nanotechnologie, life sciences, en encryptie.

Verhalen uit Eindhoven
De grootste innovatiehub van Philips ter wereld bevindt zich in Eindhoven. Hier werken meer dan 8.500 experts vanuit de hele wereld (82 nationaliteiten in totaal) aan innovaties in het ‘health continuum’.

Het is een wereld vol onderzoek, ontwikkeling, design, productie, en commerciële activiteiten, allemaal gebundeld in het Philips Innovation Centre Eindhoven (PIC-E). Andere belangrijke innovatiehubs zijn Cambridge (VS), Shanghai (China) en Bangalore (India).

Bron: Philips

Free updates direct to your inbox?  Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and  Events Receive newsletter  
Ingelou Stol
Ingelou Stol

Communications Manager
ingelou.stol@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×