<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">
Build your Business
News

'Pioneering digital innovations within reach through cooperation'

Nov 22, 2016 1:23:51 PM. By: High Tech Campus

EIT Digital and High Tech NL work together on digitization objectives of the Dutch high-tech-industry. Through a mix of education, research and entrepreneurship, EIT Digital brings groundbreaking digital innovations to the European market.

And members of High Tech NL automatically and without entry costs, have a chance to work on a EIT Digital project . So the solution to every digitization problem comes within reach.

Read the whole arcticle in Dutch:
Zonder instapkosten meedingen naar een EIT Digital project? Dat kan als lid van High Tech NL.
“Samenwerking is dé sleutel om de digitaliseringsdoelstellingen van de Nederlandse hightechindustrie te realiseren”, vindt Willem Endhoven, managing director van branchevereniging High Tech NL.

“We helpen het bedrijfsleven vooruit met digitale impulsen, door elkaar op een autonome manier te faciliteren. Daarom roep ik onze leden op om de voorzet te geven en contact met ons op te nemen. Dan toetsen we of het digitaliseringsvraagstuk in aanmerking komt voor een EIT Digital project. Op die manier profiteer je als lid van High Tech NL dat je in het kloppend hart van de digitalisering zit.”.

Patrick Essers, node director EIT Digital Nederland, vult aan: “Om vooruit te komen moet je sparren, netwerken en delen. Door de achterbannen van onze organisaties samen te brengen, creëren we een krachtig samenspel.

‘Bedrijven hebben meer en meer behoefte aan een sterke digitale infrastructuur.’

Wil je versneld op onderzoek gebaseerde digitale technologieën naar de markt brengen of opschalen? Meld dan je project bij ons aan als opmaat naar de nieuwe call for proposals begin 2017. Wij zoeken de juiste partijen bij elkaar om ons gezamenlijke doel te bereiken.”

Meer weten?
Neem dan contact op met Willem Endhoven, managing director High Tech NL, via 06 – 270 556 20, of Patrick Essers, node director EIT Digital Eindhoven, via 06 – 839 651 25. Kijk ook op www.eitdigital.eu voor meer informatie over EIT Digital, recente calls for proposals en (kern)partners.

 

Over EIT Digital
EIT Digital is een toonaangevende Europese educatieve en ondernemingsgerichte organisatie die de digitale transformatie van Europa stimuleert. “Door vanuit negen Europese nodes onderwijs, onderzoek en ondernemerschap te verbinden, zorgen we ervoor dat we het digitale talent in Europa ontwikkelen”, vertelt Patrick Essers. “En dat is hard nodig. Want bedrijven hebben meer en meer behoefte aan een sterke digitale infrastructuur. Of het nu gaat om the Internet of Things, cybersecurity, artificial intelligence of big data. Daarom investeren wij in vier digitale innovatiegebieden: Industry, Cities, Wellbeing en Infrastructure.” EIT Digital legt met meer dan 130 grote partners in het netwerk de contacten om small and medium-sized enterprises (SME’s) vooruit te helpen en veelbelovende scaleups te versnellen. De samenwerking met High Tech NL sluit daarop naadloos aan. 

www.eitdigital.eu

Over High Tech NL
High Tech NL is dé branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en -kennisinstellingen. High Tech NL zet zich in voor het collectieve belang van de sector, met een focus op langetermijninnovatie. Leden delen hun kennis, zoeken de samenwerking op en gebruiken het krachtige netwerk om succesvoller te innoveren. Willem Endhoven is enthousiast over het samenspel met EIT Digital en ziet volop kansen. “Dankzij de samenwerking tussen High Tech NL en EIT Digital, komt de kennis van beide netwerken samen. Een mooie route op weg naar succesvolle digitale projecten voor onze 160 leden. We zoeken elkaar al een paar jaar goed op en de schakels passen naadloos in elkaar. Opleiding en begeleiding in de digitale wereld passen bij onze uitgangspunten. Wij hebben binnen High Tech NL veel bedrijven die op dit vlak écht willen aansluiten. Dankzij onze partnerconstructie zijn zij automatisch lid van EIT Digital. Zo verwijderen wij de financiële drempel om een proposal in te dienen en maken we de weg vrij voor digitale innovatieprojecten.” 

www.hightechnl.nl

Free updates direct to your inbox?  Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and  Events Receive newsletter  
High Tech Campus
High Tech Campus


info@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×