<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">

De High Tech Campus in Eindhoven, ‘de slimste vierkante kilometer van Nederland’, moet de duurzaamste campus van Europa zijn. Zeven grote facilitaire partners hebben hiervoor een uniek samenwerkingsconvenant getekend, waarmee de hoogst haalbare efficiëntie en duurzaamheid wordt nagestreefd.

Het convenant is gesloten tussen Beelen (afval), CSU (schoonmaak), Dolmans (landschap), Eurest (horeca), KIEN Facility Management, Strukton Worksphere (techniek) en Trigion (beveiliging). Vastgoedjournaal sprak met Peter van Gils (directeur) van afvalbedrijf Beelen over deze geheel nieuwe vorm van vastgoedbeheer.

CO2-neutraal
‘’Op de High Tech Campus zitten 160 bedrijven, verdeeld over ruim 60 gebouwen,’’ vertelt Van Gils. ‘’Er lopen elke dag 11.000 mensen van 80 verschillende nationaliteiten rond. Beelen verzorgt al drie jaar het afvalmanagement voor het volledige terrein op een CO2-neutrale manier.’’

Zo gebeurt dit door afvalcontainers pas te legen als zij tenminste 80% vol zijn. Op die manier wordt het aantal transportbewegingen tot een minimum beperkt. Bovendien wordt er gewerkt met elektrische vuilnisauto’s. Restafval wordt door Beelen op de eigen locaties verwerkt tot grondstoffen geschikt voor hergebruik. 

Kennis en kunde
Door het convenant delen de facilitaire partners van de campus kennis en kunde omtrent duurzaamheid met elkaar. Er lopen inmiddels een aantal ‘business cases’, waarbij Beelen intensief samenwerkt met de andere partners. ‘’Met de beveiliging kunnen we bijvoorbeeld beter afstemmen op welke locaties en tijden we de gebouwen kunnen betreden. Met de voedselleverancier wordt gekeken hoe de afvalstromen afkomstig van de horeca op de campus beter benut kunnen worden. Bijvoorbeeld door het al op het terrein te vergisten.’’

Model voor de toekomst
Elke facilitaire partner is specialist in duurzaamheid binnen het eigen vakgebied. ‘’Die expertise wordt nu gekoppeld om de hele campus naar het hoogste duurzame niveau te tillen. Dat model kan natuurlijk ook bij andere campussen, scholen of bedrijventerreinen toegepast worden.’’

Van Gils noemt het daarom ‘een model voor de toekomst’. Niet alleen vanwege het duurzame karakter, maar ook vanwege de voordelen voor de vastgoedeigenaar. ‘’Het is niet meer nodig om met elke contractpartij apart af te spreken, of uit te zoeken welke partij je bij een bepaalde vraag moet hebben. Dat wordt nu namelijk als coalitie opgepakt.’’

Sensoring
De eerste business cases zijn inmiddels van start gegaan, maar ondertussen wordt er druk gezocht naar nieuwe manieren om nog efficiënter te werken. ‘’We kijken naar de mogelijkheden met sensoring. Als een sensor onder een bureau zit en registreert hoe vaak deze bezet is en er automatisch een signaal afgaat wanneer er schoongemaakt moet worden kan je daar veel winst behalen. Hetzelfde geldt voor afvalcontainers. Als wij precies kunnen voorspellen wanneer deze vol zijn, kunnen wij onze routes efficiënter rijden.’’

Momenteel wordt een heel gebouw uitgerust met sensoren, om als proef te dienen. ‘’We gaan kijken wat we daarvan kunnen leren. Als het werkt, kunnen we het op de hele campus toepassen. En ook elders natuurlijk. Zo zie je maar dat er veel nieuwe ideeën kunnen ontstaan uit zo’n convenant.’’

Source: Vastgoedjournaal