<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">

It's great that the rich history of the Philips Natlab is recorded in a book. At this historical foundation an arsenal of companies still exist today, in Eindhoven and far beyond.

Yet, the authors of this book, Paul van Gerven and René Raaijmakers, make a critical mistake by concluding that because of the disappearance of Natlab in their current form, we shouldn't expect more revolutionary breakthroughs from the Netherlands. And we should look at renowned institutes from abroad.

Read the whole article in Dutch.

Opinie door Guus Frericks, oprichter van HighTechXL

Wat geweldig dat de rijke geschiedenis van het Philips Natlab is vastgelegd in een boek. Op dit historische fundament bouwt een arsenaal aan bedrijven vandaag de dag voort, in Eindhoven maar ook ver daarbuiten. Toch maken de schrijvers van dit boek, Paul van Gerven en René Raaijmakers, een cruciale denkfout door te concluderen dat met het verdwijnen van het Natlab in de toenmalige vorm we ook geen revolutionaire doorbraken meer hoeven te verwachten uit Nederland. En dat we daarvoor naar gerenommeerde instituten in het buitenland zouden moeten kijken.

De wereld kijkt naar innovaties uit Nederland. Waarom zouden Nederlanders dan wegkijken?
De conclusie van de auteurs dat we voor innovaties vooral naar het buitenland moeten kijken komt voort uit een projectie van het innovatiemodel van de vorige eeuw op deze tijd. Philips besteedde toen 1,5% van de omzet aan research en dat zou dan vandaag de dag een bepaald aantal mensen in een onderzoekslaboratorium moeten betekenen. Maar die vlieger gaat niet op. Philips heeft het volkomen juist gezien dat de manier waarop innovatie tot stand komt is veranderd. De hekken om het laboratorium zijn verwijderd, het is de High Tech Campus geworden. Daar zitten nu 140 bedrijven en instituten waar zo’n 10.000 onderzoekers werken. Deze bedrijven, zoals Philips, NXP, IBM en Intel, bepalen strategisch welke kennis, kunde en R&D-faciliteiten zij delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor bijna 40% van alle patentaanvragen in Nederland. Dat maakt Eindhoven volgens Forbes ‘hands-down’ de meest inventieve stad ter wereld.

Fotonica: revolutie die nu doorbreekt
Het is onzinnig om altijd maar te kijken naar innovaties uit het buitenland, want dan mis je wat er hier gebeurt. Eindhoven, voortbouwend op het Philips-fundament, is wereldleider op het gebied van fotonica. Met deze technologie werken microchips op basis van licht en kan het verwerken van data vele maler sneller gaan. Dat is een revolutionaire doorbraak, die tot zo veel verandering gaat leiden dat de Europese Unie deze technologie heeft bestempeld als een van de vijf ‘Key Enabling Technologies’, technologieën met de grootste economische potentie en het grootste belang voor maatschappelijke uitdagingen. En fotonica is nog maar één voorbeeld.