<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">

Is het 'gewone' ziekenhuis straks nog wel van deze tijd? Stel, het is 2030 en je hebt een falende hartklep. Hoe word je dan geholpen? Is dat heel anders dan nu? Hoe ziet de toekomst van onze gezondheidszorg eruit? Dat technologie en innovatie een belangrijke rol gaan spelen in de gezondheidszorg, wordt steeds duidelijker. Interviewer Ingelou Stol praat daarover met Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux, in de nieuwste aflevering van de High Tech Podcast.

 

 

Murk Westerterp en zijn team hebben een missie: "Wij willen graag de zorg ondersteunen met behulp van de nieuwste innovaties, en op die manier de zorg voor patiënten verbeteren. Tegelijkertijd willen we het zorgsysteem betaalbaar houden."

Healthdot
Een van die innovaties is de Philips Healthdot. "Een draagbare sensor die je op patiënten kunt plakken, en ze daarmee kunt monitoren alsof ze in het ziekenhuis liggen. De Healthdot meet je ademhalingsfrequentie, hartslag en volgt je bewegingspatroon. Uit die data halen we informatie, bijvoorbeeld of er risico is op verslechtering van de gezondheid van de patiënt." Met deze draagbare sensor kunnen patiënten eerder naar huis, maar toch in de gaten gehouden worden. 

Op dit moment wordt de Healthdot gebruikt bij covid-patiënten en postoperatieve patiënten. "Denk bij dat laatste aan mensen die bijvoorbeeld een maagverkleining hebben gehad. Die kunnen na de operatie en nazorg, eerder naar huis dankzij die sensor." Philips heeft een van de patiënten van dichtbij gevolgd: "Deze meneer voelde zich veilig, in de wetenschap dat hij op afstand gevolgd werd. En dat kon hij doen in de comfort van z'n eigen huis."

Waarom nu?
Maar waarom willen we dit? "Patiëntgemak is enorm belangrijk, want we creëren de zorg natuurlijk voor patiënten. Als we vooruitblikken naar 2030, dan wordt de vraag naar zorg steeds groter. Dat komt onder andere omdat we steeds ouder worden. Het feit dat we steeds meer zorg nodig hebben, gaat schuren tegen het aanbod. Onze missie is het daarom niet alleen om de zorg voor het individu beter te maken, maar ook om ervoor te zorgen dat we met technologie het Nederlandse zorgsysteem betaalbaar en bereikbaar houden."

Een digital twin van je lichaam
Een ander innovatief voorbeeld van een technologische oplossing voor de zorg is de digital twin. Een digitale kopie van een patiënt. "Met met een digital twin zouden we gedurende de levensloop informatie over patiënten kunnen verzamelen. Dankzij deze data kunnen we daarna op meer gepersonaliseerde basis een inschatting maken hoe deze patiënt zijn leven zo gezond mogelijk kan leiden." 

"In 2030 is er een tekort aan tienduizenden verpleegkundigen, waardoor het moeilijk wordt om de zorg te leveren zoals 'ie nu geleverd wordt. Dat is een groot probleem wat we moeten tackelen. Met behulp van technologie, zoals de Healthdot, kunnen we ervoor zorgen dat je het huidig niveau van zorg in stand kan houden, ook in de toekomst."

Het nieuwe ziekenhuis
Wat betekent dit voor het ziekenhuis? En voor de rol van de arts? "Het traditionele ziekenhuis was altijd het verzamelpunt van kennis. Een plek waar je naartoe gaat om gezien te worden, om te horen wat het beste voor je is. Maar met informatietechnologie, is kennis voortaan niet meer locatie gebonden." 

De zorg wordt ook veel internationaler. "Een arts met een specialisme kan iedereen helpen, ook op afstand. Stel je hebt een bepaald ziektebeeld, en een bepaalde arts in Canada heeft daar heel veel kennis over. Dan wil je hem/haar spreken. Dat was vroeger onmogelijk, nu kan dat wel." Dat betekent wel, dat de rol van artsen die geen specialist zijn, wel gaat veranderen. "Je wordt veel meer de begeleider van het hele therapiepad van patiënten."

Minder reguliere bedden
En het gebouw zelf? "In ziekenhuizen heb je veel ruimtes met een hoog technologische component: operatiekamers, intensive care, diagnostiek en meer. Maar je hebt ook reguliere bedden en kamers. Als we dan even teruggaan naar de Healthdot. Metingen die je normaal gesproken doet met een patiënt het ziekenhuis doet, kun je
met de Healthdot ook doen vanuit huis."

"Je ziet nu al de ontwikkeling dat bij de nieuwbouw van ziekenhuizen wordt nagedacht over de grootte van het gebouw. Misschien hebben we in de toekomst wel minder bedden nodig." Maar is dat dan niet spannend? In coronatijd waren de bedden hard nodig. "Jazeker, in het begin van de coronacrisis was de zorg nijpend. Maar in de derde golf is al meer dan 20 procent van de covid-patiënten thuis behandeld. Dat is in 18 maanden gerealiseerd. Dat is een heel mooi inkijkje hoe je in relatief korte tijd zo'n grote verandering kunt realiseren.

Toch moet je goed nadenken over deze stap, over het verlagen van de reguliere bedden. Je maakt jezelf ergens ook kwetsbaarder voor een pandemie of ramp. En hoe ga je daarmee om. Aan de andere kant, moet ieder ziekenhuis dan maar 100 extra bedden aanhouden? Dat is een interessante discussie." 

Patient at home