<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">

De mode-industrie produceert 10 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot; meer dan alle internationale vluchten en de scheepvaart samen. Hoe maak je nu deze industrie meer duurzaam? Dat is precies wat ontwerper Pauline van Dongen zichzelf ook afvraagt. Wat nu als we tech toevoegen? Wat doet dit met de relatie die we met onze kleding hebben?

Recent is Pauline van Dongen gepromoveerd aan de TU Eindhoven met haar onderzoek naar wearable technology. De laatste jaren heeft ze onder andere een shirt gecreëerd met zonnecellen, dat zelf energie kan opwekken. En zo bijvoorbeeld je telefoon kan opladen.

Interviewer Ingelou Stol spreekt met haar in deze nieuwe aflevering van de High Tech Podcast.