<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=491489&amp;fmt=gif">
News & Stories High Tech Campus Eindhoven
Interview, Podcast

High Tech Podcast: Millennials streven naar een betekenisvol leven, en daar ligt een kans voor bedrijven

Feb 17, 2021 4:46:09 PM. By: Ingelou Stol

Als er iets opvalt aan de nieuwste generaties die we zien oppoppen op de werkvloer, is dat ze een doel willen hebben. Millennials (ook wel Generatie Y, geboren tussen 1981 en 1996) en Generatie Z (de generatie daarna) willen meer dan gewoon geluk: ze willen een betekenisvol leven. Het zijn de jonge mensen die we bijvoorbeeld zien marcheren door de straten voor een beter klimaat.

In bedrijven gaat het allang niet meer alleen over cijfers en hard skills. De focus komt – mede door deze generaties – steeds meer op de mens te liggen. Maron Galama van de startup Bluetivity vindt dit fascinerend en helpt tech talenten en bedrijven hiermee om te gaan. Interviewer Ingelou Stol spreekt met haar in de nieuwste aflevering van de High Tech Podcast:

Geïnteresseerd naar de online walk-in-hours van Bluetivity? Kijk hier.

Free updates direct to your inbox?  Sign-up for our newsletter and stay informed about the latest Campus News and  Events Receive newsletter  
Ingelou Stol
Ingelou Stol

Communications Manager
ingelou.stol@hightechcampus.com

Related items

More news & storiesYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×